Yasal uyarı

WEB SİTE SAHİBİNİN TANIMLAMA VERİLERİ

www.readywomentraining.eu sitesinin sahibi olarak, DNI ile Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetleri Hakkında 11 Temmuz 2002/34 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen bilgi yükümlülüğüne uygun olarak, www.readywomentraining.eu sitesi ve readywomenproject@gmail.com e-posta adresinde, bu sayfada kullanım koşullarını oluşturan ve düzenleyen mevcut bilgileri, sorumluluk sınırlarını ve web sitesi kullanıcılarının alan adı altında yayınlanan yükümlülüklerini iletmeye devam eder.

KULLANIM ŞARTLARI

www.readywomentraining.eu kullanımı, ister gerçek ister tüzel kişi olsun, www.readywomentraining.eu kullanıcısının Kullanıcı statüsünü verir ve şartların ve genel şartların her birinin tam, tam ve çekincesiz kabulünü ima eder. Yasal Uyarıda yer alan koşullar. Kullanıcı bu Yasal Bildirimin hüküm ve kullanım koşullarından memnun değilse, www.readywomentraining.eu adresini kullanmaktan kaçınacaktır. Bu Yasal Uyarı değişikliklere ve güncellemelere tabidir, bu nedenle ReadyWomenTraining tarafından yayınlanan sürüm Kullanıcı Portala her eriştiğinde farklı olabilir. Bu nedenle, Kullanıcı www.readywomentraining.eu adresine eriştiği her vesileyle Yasal Bildirimi okumalıdır.

www.readywomentraining.eu, ReadyWomenTraining Kullanıcısının veya ReadyWomenTraining aracılığyla yetkili üçüncü taraflarca İnternet üzerinden yayınlanan çeşitli İçeriğe erişmesini ve bunları kullanmasını kolaylaştırır.

Kullanıcı www.readywomentraining.eu ve İçindekileri yürürlükteki mevzuata, Yasal Bildirime ve bu yasal bildirim yoluyla veya başka herhangi bir yerde dikkatine sunulan diğer bildirim veya talimatları uyarınca kullanmakla yükümlüdür. www.readywomentraining.eu adresinde bulunan İçerikler dahilinde “birlikte yaşama, ahlak ve genel kabul görmüş iyi gelenek kuralları” gibi. Açıklanan tüm bilgiler göz önüne alındığında, Kullanıcı, İçeriğin hiçbirini, Yasal Bildirimde veya yürürlükteki mevzuatta yasaklanmış, üçüncü tarafların haklarına ve çıkarlarına zararlı olan yasadışı amaç veya etkiler için KULLANMAYACAKTIR ve herhangi bir şekilde ReadyWomenTraining İçeriği, bilgisayar ekipmanı veya belgelerinin, dosyalarının, başka bir KULLANICI veya herhangi bir İnternet kullanıcısına (donanım ve yazılım) ait veya sözleşmeli herhangi bir bilgisayar ekipmanında depolanan her türlü içeriğin hasar görmesi, devre dışı bırakılması, aşırı yüklenmesi, bozulması veya engellenmesi için KULLANILMAYACAKTIR.

Kullanıcı, www.readywomentraining.eu içindeki bilgi, metinler, veri, içerik, mesajlar, grafikler, çizimler, ses dosyaları gibi herhangi bir materyali iletmemeyi, yayınlamamayı veya üçüncü taraflara sunmamayı kabul ve taahhüt eder. Resim, fotoğraflar, kayıtlar, yazılım, logolar, markalar, simgeler, teknoloji, bağlantılar, grafik tasarım ve kaynak kodları veya www.readywomentraining.eu ‘nın bir kullanıcısı olarak erişiminiz olan diğer herhangi bir materyal listeSİNİ sınırlar. Ayrıca, tüm bunlara uygun olarak, kullanıcı şunları da yapamaz:

  • İlgili hakların sahibi olan veya yasal olarak izin verilmemiş olan ReadyWomenTraining’in açık ve yazılı yetkisine sahip olmadığınız sürece, İçerikleri kamuya açık bir şekilde iletmeyin, dönüştürmeyin veya değiştirmeyin.
  • ReadyWomenTraining veya “telif hakkı” sahiplerinin ve dijital tanımlayıcıların, filigranların veya tanınmanız için oluşturulmuş diğer teknik araçların haklarının saklı tutulmasıyla ilgili ve diğer tanımlayıcı verileri silin, değiştirin veya herhangi bir şekilde değiştirin.

Kullanıcı, Genel olarak, www.readywomentraining.eu ve/veya İçindekiler’in zarar görmesi ya da devre dışı bırakılma riski taşımaması koşuluyla bu amaç için kullanıma sunulan veya bu amaç için İçeriği bulan web sayfalarında belirtilenlerden farklı araçlar veya prosedürler kullanarak İçerikleri elde etmekten ve hatta bunlardan kurtulmaya çalışmaktan kaçınmalıdır.

FİKRİ MÜLKİYET

www.readywomentraining.eu adresinde görünen tüm ticari markalar, ticari adlar veya her türlü ayırt edici işaretler, Portal ve/veya İçerikler, yukarıda belirtilen ticari markalar, ticari adlar ve/veya ayırt edici işaretler üzerinde ve Kullanıcıya atanmış olarak anlaşılmadan Kullanıcıya herhangi bir hak atfeder; adı geçen İçeriklerde mevcut olan veya mevcut olan hiçbir hak istismarına ev sahipliği yapmaz. Aynı şekilde, İçerikler ReadyWomenTraining’in veya uygun olduğunda üçüncü tarafların fikri mülkiyetidir, bu nedenle, Fikri Mülkiyet hakları ReadyWomenTraining’e veya kullanımlarına izin veren ve münhasır kullanım haklarının münhasır kullanımına karşılık gelen üçüncü taraflara aittir. . Bunların herhangi bir biçimde ve özellikle çoğaltma, dağıtım, halkla iletişim ve dönüşüm haklarının, bu web sitesinde yer alan bilgilerin yetkisiz kullanımı ve ReadyWomenTraining’in veya www.readywomentraining.eu adresinde yer alan içeriği aktaran üçüncü tarafların Fikri veya Sınai Mülkiyet haklarının ihlali yasal olarak belirlenmiş sorumlulukları doğuracaktır.

www.readywomentraining.eu KULLANILABİLİRLİĞİ

ReadyWomenTraining, www.readywomentraining.eu/ sitesine, içeriğine veya güncellenmesine erişimde kesinti veya hata bulunmadığını garanti etmez, ancak gerektiğinde bunları önlemek, düzeltmek veya güncellemek için elinden geleni yapacaktır. Sonuç olarak, ReadyWomenTraining, telekomünikasyon ağlarında, aynı veya daha önceki hizmetlerin sağlanması sırasında portal hizmetinin askıya alınmasına, iptal edilmesine veya kesintiye uğramasına neden olan arıza veya bağlantı kesilmelerinden kaynaklanan üretilen herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.

ReadyWomenTraining, mevcut mevzuatta öngörülen istisnalar dışında, www.readywomentraining.eu/ ve İçindekiler’in işleyişinin sürekliliği, sürekliliği veya kalitesinden kaynaklanabilecek herhangi bir nitelikteki zarar ve KULLANICI’nın www.readywomentraining.eu içinde kullanabileceği yardımcı program için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu Web Sitesinde görünen Köprülerin işlevi, kullanıcıyı Konu hakkında bilgi içeren diğer Web Sitelerinin varlığı hakkında bilgilendirmektir. Bu Köprüler herhangi bir öneri veya öneri oluşturmaz.

ReadyWomenTraining, adı geçen bağlantılı sayfaların içeriğinden, Köprülerin çalışmasından veya kullanışlılığından veya bu bağlantıların sonucundan sorumlu değildir veya bilgisayar sisteminde (donanım ve yazılımda değişikliklere neden olabilecek virüslerin veya diğer öğelerin bulunmadığını garanti etmez), Kullanıcının bu nedenle oluşturduğu her türlü zarardan sorumlu tutulamaz.

www.readywomentraining.eu adresine erişim, ReadyWomenTraining tarafından virüs, solucan veya diğer zararlı bilgisayar öğelerinin yokluğunu kontrol etme yükümlülüğü anlamına gelmez. Her durumda, Kullanıcı zararlı bilgisayar programlarının tespiti ve dezenfeksiyonu için yeterli araçların bulunmasından sorumludur, bu nedenle ReadyWomenTraining, www hizmetinin sağlanması sırasında ortaya çıkabilecek olası güvenlik hatalarından sorumlu değildir www.readywomentraining.eu veya Kullanıcının bilgisayarında veya üçüncü tarafların (donanım ve yazılım), kullanıcının bilgisayarında virüs bulunması nedeniyle depolanan dosya veya belgelerin yol açabileceği olası zararlar Web’in hizmet ve içeriklerine bağlantıda, tarayıcının arızalanmasında veya eski sürümlerinin kullanılmasında kullanılır.

www.readywomentraining.eu ve İçindekiler hizmetinin sağlanması prensip olarak süresizdir. Bununla birlikte, ReadyWomenTraining, www.readywomentraining.eu ve/veya İçindekilerden herhangi birinin hizmetini herhangi bir zamanda feshetme veya askıya alma yetkisine sahiptir.

www.readywomentraining.eu KALİTESİ

www.readywomentraining.eu aracılığıyla sağlanan bilgi ve hizmetlerin dinamik ve değişen ortamı göz önüne alındığında, ReadyWomenTraining en iyi çabayı gösterir, ancak İçeriklerin tam doğruluğunu, doğruluğunu, güvenilirliğini, kullanışlılığını ve / veya güncelliğini garanti etmez. Bu Portalı oluşturan sayfalarda yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme, danışmanlık, bilgilendirme ve reklamcılıktır. Hiçbir durumda bağlayıcı veya sözleşmeye bağlı bir taahhüt sunmaz veya niteliğinde değildir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ReadyWomenTraining, Kullanıcının bu bilgilere dayanarak verebileceği kararların yanı sıra www.readywomentraining.eu doküman ve grafiklerinde bulunabilecek olası tipografik hatalar için tüm sorumluluğu içermez. Bilgiler, İçeriğin genişletilmesi, iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya güncellenmesi nedeniyle içeriği hakkında önceden bildirimde bulunulmadan olası periyodik değişikliklere tabidir.

BİLDİRİMLER

ReadyWomenTraining tarafından Kullanıcıya herhangi bir yolla yapılan tüm bildirimler ve iletişimler her amaç için etkili kabul edilecektir.

UYGULANABİLİR MEVZUAT

Bu Yasal Bildirim, yürürlükteki İspanyol düzenlemelerine tabidir.

Accessibility