PROJE

Farklı alanlardan gelen ancak özellikleri ve hedefleri paylaşan uygun tamamlayıcı kuruluşların oluşturduğu bir Avrupa işbirliği sayesinde, bu araç eğitim erişimini, değerlendirmesini ve yeterliliklerini geliştirmeyi ve çalışma bağlamına aktarılmasını kolaylaştırmak için yeni yöntemler ve araçlar tanıtacaktır. READY WOMEN projesinin genel amacı, engelli yetişkin kadınlara niteliklerini ve dolayısıyla istihdam edilebilirlik ve işgücü piyasasına entegrasyon düzeylerini, temel olarak Yeni İstihdam Getirileri ile ilgili eğitim eylemleri yoluyla yeni fırsatlar ve yenilikçi araçlar sunmaktır. (NYE) ve gelişmekte olan sektörler. Farklı alanlardan gelen ancak özellikleri ve hedefleri paylaşan uygun tamamlayıcı kuruluşların oluşturduğu bir Avrupa işbirliği sayesinde, bu araç eğitim erişimini, değerlendirmesini ve yeterliliklerini geliştirmeyi ve çalışma bağlamına aktarılmasını kolaylaştırmak için yeni yöntemler ve araçlar tanıtacaktır.

7 ülkeden (İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan ve Letonya) 10 kuruluşla ortaklaşa yürütülen HAZIR KADIN projesi aşağıdaki etkileri sağlayacaktır:

Proje, Avrupa 2020 Stratejisine ve sosyal içermede eğitim ve öğretimin rolüne, insanları güçlendirmeye ve özellikle vatandaşların, düşük eğitim seviyesine sahip yetişkinlerin, işsiz engelli kadınların ve işten ayrılanların okul erken yaşlarda, hayat boyu öğrenme ve beceri kazanma süreçlerine erişebilir, istihdam edilebilirlik ve sosyal beceri düzeylerini geliştirebilir.

Accessibility