Политиката на поверителн

Адресът на нашия уебсайт е: www.readywomentraining.eu

Въведение

Съобраз авайки се с нуждите на потребителите на интернет и съзнавайки важността на строгата поверителност на личната информация, която ни се поверява, ние включваме в ReadyWomenTraining тази декларация за поверителност, за да ви запознаем с политиката за обработка на лични данни, които се получават от посетители те и потребителите.

Като потребител вие приемате тези условия просто като четете, разглеждате или сърфирате в сайта. Ако не ги приемете, трябва да напуснете сайта, без да се възползвате от него и неговото съдържание и без достъп до свързаните страници.

Отговорн ост за обработка та на данни

Собственикът на сайта и отговорен за обработката на данни по силата на DNI, може да използва имейл адреса readywomenproject@gmail.com или пощ ите, за да се свърже с вас .

Предназначение на обработка та на данни

На нашите уебсайтове има конкретни секции, в които можете да запишете данните си, за да получавате информация за актуализации на нашия уебсайт и някои от програмите, които се разпространяват. Уверяваме ви, че предоставената от вас информация ще бъде управлявана по напълно поверителен начин.

Форма за контакт: Поддържа не на контакт с вас или други задължителни действия.

Данните ще се съхраняват, стига да има изгледи за тях ното използване за целта, поради която са били събрани.

Не се осъществява автомати чно вземане на решения за вашите данни.

Уебсайтът може да използва бисквитки ( вижте нашата политика за бисквитки).

Каква лична информация се събира?

Може да бъде събирана базов а информация за потребителски профил от всички наши посетители. Ние събираме следната допълнителна информация от нашите О торизирани клиенти: имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси

Как с айтът използва лична информация?

Можем също така да използваме лична информация, за да се свържем с П осетители и О торизирани клиенти в отговор на конкретни запитвания или да предоставим искана информация.

Как се съхранява лична информация?

Лична та информация, която се събира, се съхранява надежд но и не е достъпна за трети лица или служители с изключение на посочено то по-горе използване.

 • Коментари

  Когато потребителите оставят коментари в мрежата, ние събираме данните, показани в секцията за коментари, както и IP адреса на потребителя и веригата на потребителските агенти на браузъра, за да под помогнем откриване то на спам.
  Анонимн а връзка , създаден а от вашия имейл адрес (наричан а още х а ш), може да бъде предоставен а на услугата gravatar, за да се види дали вие я използвате. П олитиката за поверителност на услугата gravatar е достъпна тук: https://automattic.com/privacy/. С лед одобрението на вашия коментар, изображението на вашия профил е видимо за обществеността в контекст, свързан с вашия коментар.

 • Медии

  Ако качвате изображения в мрежата , трябва да избягвате да качвате изображения с включени данни за местоположение (gps exif). П осетителите в мрежата могат да изтеглят и извличат всякакви данни за местоположение от уеб изображения.

 • Форми н а контакт

Вложено съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да включват вложено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и т.н.). В граденото съдържание от други уебсайтове има същите характеристики , както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте свързани с този уебсайт.

Какви права имате върху вашите данни?

Ако имате акаунт или вече сте оставили коментари на този уебсайт, можете да поискате да получите изходящ файл на личните данни, които имаме за вас, включително всяка информация, която сте предоставили. С ъщо така можете да поискате да изтрием всяка лична информация, която имаме за вас. Т ова не включва данни те , които сме длъжни да съхраняваме за административни и правни цели или за цели те на сигурността.

Права на заинтересованите страни

Имате право да получите достъп до информацията за вас, която се съхранява в нашите бази данни, да я поправите, ако има грешка, да я изтриете, да я ограничите, да се противопоставите на нейн ата обработка и да оттеглите съгласието си, ако това е вашето желание.

За да направите това, просто трябва да напишете имейл на имейл адреса readywomenproject@gmail.com, където с удоволствие ще ви помогнем с всякакви въпроси, коментари или разяснения, необходими в това отношение. За повече информация по свързани теми референтният сайт в испанската мрежа е Агенцията за защита на данните, където имате право да предявите иск.

Това са обобщени права, които имате според закон одателството за защита на данните :

 • Право на достъп ;
 • Право на коригиране ;
 • Право на изтриване ;
 • Право на ограничаване на обработката ;
 • Правото на възражение срещу обработката ;
 • Право на преносимост на данните
 • Право на оплакване пред надзорен орган ;
 • Право на оттегляне на съгласието

Ако имате акаунт или вече сте оставили коментари на този уебсайт, можете да поискате да получите изходящ файл на личните данни, които имаме за вас, включително всяка информация, която сте предоставили. С ъщо така можете да поискате да изтрием всяка лична информация, която имаме за вас. Т ова не включва данни те , които сме длъжни да съхраняваме за административни и правни цели или за цели те на сигурността.

Легитим иране на обработка та на данни

Използването на вашите данни с е извърш ва, защото вие ни давате съгласието си да използваме тези данни , които ни предоставяте във формулярите за конкретна употреба, посочен а във вс е к и от тях. Вашите данни са необходими само за конкретната употреба, за която са поискани – ако не ги предоставите, тези услуги не са възможни.

Трансфери на данни

Има твърд ангажимент от наша страна, че данните, които предоставяте на ReadyWomenTraining, няма да бъдат продавани или прехвърляни на трети страни без предварително съгласие на заинтересованата страна при никакви обстоятелства и с никакви намерения, освен с изрично съгласие или поради законово задължение.

Нашият уебсайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. ReadyWomenTraining не носи отговорност за политиките за поверителност и практиките на другите сайтове.

Къде изпращаме вашите данни ?

Коментарите на потребителите могат да бъдат прегле ж дани от услуга за автоматично откриване на спам.

Връзки:

https://www.readywomentraining.eu съдържа връзки към други уебсайтове. Моля, обърнете внимание, че когато кликнете върху някоя от тези връзки, вие се премествате в друг уебсайт. Съветваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези свързани сайтове, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

 

Accessibility