Forum

НАЧАЛНО Forum

  • Форум
  • Теми
  • Публикации
  • Последна публикация
  • Мнения и въпроси относно курса

   Този форум е само за хора, регистрирани в курса: „READY WOMEN: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЖЕНИ С УВРЕЖДАНИЯ В НАВИ ОБЛАСТИ НА ЗАЕТОСТ“
   Можете да отправите запитвания за разрешаване на съмнения или въпроси относно съдържанието на курса

  • 1
  • 1
  • преди 1 year, 5 months

   ReadyWomenTraining

Accessibility