НАЧАЛНО

Ready Women Training е интерактивн о средство , чиято цел е да предложи нови възможности и иновативни инструменти на жени с физически и сензорни увреждания за подобряване на тяхната квалификация и по този начин нив ото им на г о т о в ност за работ а . Този уеб портал предлага нови методологии и инструменти за улесняване на достъпа до обучение, оценка и развитие на компетенции и тяхното пренасяне в контекста на заетостта главно чрез обучително съдържание, свързано с н ови възможност и з а заетост в нововъзникващи сектори.

Ready Women Training е достъпен на 8 езика (английски, испански, португалски, италиански, гръцки, турски, български и латвийски). Участвайте в нашите курсове и бъдете подготвени жени!

slider mujeres
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ЗА „ПОДГОТВЕНИ ЖЕНИ“

ТРЕНЬОРИ ОБУЧИТЕЛИ

Accessibility